Foto: Lisa Rostoen, Fotografix Studios

Foto: Lisa Rostoen, Fotografix Studios

Barseltiden oppleves svært forskjellig, avhengig av for eksempel familieforhold, eldre søsken, hvor mye hjelp man har med barna, barnas helse og ikke minst deres søvn- og spisemønster. Barseltiden med tvillinger kan være travel, eller den kan være svært rolig. Det varierer. For mange kan det være en fordel om mamma og pappa er hjemme sammen så lenge som mulig, slik at man kan bli kjent med barna, dele opplevelsene og avlaste hverandre. Vår erfaring i TFF er at de aller fleste familier har nytte av at begge foreldre er hjemme i starten. Om man etter fødsel ser at det ikke er behov, kan man melde fra til nav om dette, og far kan gå ut i jobb igjen. De ekstra tvillingukene man får i forbindelse med permisjonen kan tas ut av pappaen i denne perioden. Hjelp fra familie/venner er ofte kjærkomment, om bare en times trilletur slik at mor og far kan hvile uten barna en kort stund.

Den første tiden trenger barna primært mat, søvn og nærhet. Søvnbehovet varierer stort, og kan være 20 timer per døgn i starten. Hvis barna sover lenge kan det være mulighet for at foreldrene også kan sove litt på dagen. Det krever dog at man lar husarbeidet forbli ugjort, og faktisk legger seg ned i stedet – ofte lettere sagt enn gjort.

De første månedene oppleves ofte som krevende, og de første tre månedene må dere beregne til å komme i gang med rutiner, få orden på måltider og stell. Vær innstilt på å ha et hjem preget av barseltid, og ikke et som ligner siste utgave av et interiørmagasin. Hvis man har økonomi til det kan vaskehjelp være en god investering. Nå finnes det også muligheter for å få middagskasser, frukt og lignende levert på døren, slik at man slipper å dra i butikken. For mange kan dette være god hjelp i hverdagen.

Om dere har barn fra tidligere er det viktig at disse ivaretas. De har også fått snudd livet på hodet med tvillingenes ankomst, og skal ha sin del av oppmerksomheten. Benytt de små øyeblikkene godt, og særlig mulighetene når dere er flere voksne hjemme. Besteforeldre er oftest en ressurs, og det kan være en ide å på forhånd be besøkende om å vie storesøsken oppmerksomhet før tvillingene får.

Tvillingforeldre blir raskt flinke til planlegging. De første helsestasjonkontrollene er ofte hjemme hos dere. Hør med helsestasjonen om de kan tilrettelegge slik at kontrollene blir enklere for dere. Det er en stor fordel om man kan være to voksne om besøkene til helsestasjonen; å håndtere begge barn kan fort bli strabasiøst. For noen foreldre er det enklere å ta kontrollene på forskjellige dager, slik at hvert barn får full oppmerksomhet under sin kontrolltime.

Mange tvillingforeldre opplever at aktiviteter krever mer enn for de med ett barn. Det er mer å planlegge, mer å ta høyde for, flere barn å ta hensyn til. Og ting kan generelt ta lengre tid. Av samme grunn kan terskelen for å komme ut og møte andre bli høy. For noen oppleves barselperioden som ensom, og noen isolerer seg. Dersom dette tærer på er det viktig at man kontakter f.eks helsestasjonen eller fastlegen. Det er et faktum at fødselsdepresjon forekommer hyppigere blant tvillingmødre. Søk hjelp – det er god hjelp å få.

Ikke medlem? Et medlemsskap i tvillingforeldreforeningen gir deg tilgang på relevante kurs, veiledning og sparring med fagfolk + et stort nettverk av andre tvillingforeldre å dele erfaringer med. Meld deg inn her! 

Nå har du også mulighet til å melde deg inn, og betale for medlemskap ut 2022 til en rabartert pris, Meld deg inn ut 2022 her!